Van de bestuurstafel

Er is in de afgelopen maand weer veel gebeurd in het bruisende wijkgebeuren, zo heeft onze voorzitter Evie de Ru besloten om haar werkzaamheden per direct te beëindigen.
Ook de webmaster en redacteur Eduard de Ru heeft aangegeven te stoppen.
Als bestuur betreuren we natuurlijk deze gang van zaken……
Maar we moeten verder.

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij onze wijkvereniging? Wij zijn met spoed op zoek naar een enthousiast persoon die onze website wil onderhouden en eventueel een (deel) van de redactie over wil nemen en iemand die de wijkkrant wil drukken.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie! neem dan gerust contact op met Ronald Hilbert op telefoonnummer 06-49214525 of mail naar secretariaat@schutterheuvel.nl

Ook bereikte ons het trieste bericht dat Marion van de kaartcommissie na een ziektebed van 2 jaar is overleden.
Langs deze weg willen het bestuur, de kaartcommissie en vrijwilligers haar familie en vrienden heel veel sterkte toewensen voor de komende tijd.

Op 3 februari jl. hebben we een extra ledenvergadering gehouden i.v.m het voornemen de statuten die uit 1979 dateren te wijzigen. Daarvoor is het noodzakelijk dat 2/3 van de leden hier mee instemt.
Tijdens de vergadering hebben we dit aantal (ruim 300 leden) niet kunnen halen, daarom treft u in de wijkkrant een volmacht aan om het bestuur te machtigen en in te stemmen met de statuten wijziging.
We zouden het zeer op prijs stellen dat u als lid dit in wilt vullen.

We houden u via de wijkkrant op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
En nogmaals voelt u zich geroepen om een paar uurtjes per week vrijwilligerswerk te gaan doen meld u dan vandaag nog aan!
We kunnen alle hulp heel goed gebruiken.

Onze toneelgroep ”een hele vertoning”
Staat op zaterdag 20 en 27 februari ook weer voor u op de planken.
Zij spelen de kluchtkomedie Wat’n pech Geld weg…
In de wijkkrant leest u er alles over.

Op zaterdag 19 maart organiseren we onze jaarlijkse rommelmarkt.
Hier kunt u ook een tafel huren, voor maar €5,- en uw overtollige spulletjes verkopen.
Meer hierover kunt u lezen in de wijkkrant.

Veel plezier bij de activiteiten van de wijkvereniging en tot de volgende maand.

Namens het bestuur.
Hans Hempenius